۴۰ دستگاه انواع کشنده، کامیون، کامیونت و یدک‌های دو و سه محور، پس از بازسازی و تعمیر به چرخه حمل شرکت حمل و نقل خلیج فارس برگشتند

تیر, 1401 بخش فنی و تعمیرات

نقطه اتکای ناوگان ملکی شرکتهای حمل و نقل،مراکز تعمیراتی و پشتیبانی آنها تلقی می‌شود و بخشهای مختلف شرکت به صورت زنجیره‌ای پیوسته به هم مرتبط و وابسته هستند، در یک برنامه‌ریزی مدون در حوزه معاونت فنی و با اتکا به نیروی انسانی متخصص و پشتیبانی در تامین قطعات، برگ زرینی در بازسازی ناوگان مستعمل و فرسوده رقم خورد و تعداد قابل توجهی از کشنده‌های مستعمل که سالها در پارکینگ بلااستفاده مانده بودند بازسازی و تعمیر شده و به چرخه حمل شرکت در سراسر شعب برگشتند.
ایزدپرست معاون فنی شرکت حمل و نقل خلیج فارس طی گزارشی اعلام کرد: با توجه به اثرات مخرب تحریم در تولید خودروهای سنگین و به تبع آن افزایش سرسام آور قیمت کشنده‌ها و پیرو تاکیدات مدیرعامل، در راستای استفاده از پتانسیل‌های داخلی و سرمایه های درون شرکت، واحد فنی تمرکز ویژه‌ای بر احیای خودروهای فرسوده، از رده خارج و متوقف در شرکت نموده و در این راستا و طی دو سال و نیم گذشته تعداد ۴۰ دستگاه انواع کشنده، کامیون، کامیونت و یدک‌های دو و سه محور به ارزش تقریبی ۹۰ میلیارد تومان با صرف هزینه های تقریبی ۱۱ میلیارد تومان احیا و بازسازی کامل گردیدند و به چرخه ناوگان برگشته و جهت بهره برداری به شعب شرکت تحول شده اند.این مهم نه تنها باعث ایجاد ارزش افزوده چشمگیری در سرمایه‌های مولد شرکت گردیده بلکه صرفه جویی قابل ملاحظه‌ای (قریب به ۸۰ میلیارد تومان) از محل بازسازی و عدم خرید خودروهای جدید حاصل شده است.

برچسب ها