حفارس در نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای تعاونی روستایی ایران

خرداد, 1401 نمایشگاه ها

نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهای تعاونی روستایی ایران در تهران برگزار و غرفه شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس در این نمایشگاه دایر گردید.
بلافاصله بعد از نمایشگاه خصوصی سازی در اقتصاد ایران، شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس با حضور در نمایشگاه تعاونی روستانی توانمندیهای خود را به نمایش گذاشته است. در این نمایشگاه پیمان اسراری عضو هیات مدیره و تیم همراه پاسخگوی بازدید کنندگان خواهند بود.

برچسب ها