مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۳ خرداد ۱۴۰۲

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس(سهامی عام) به شماره ثبت ۷۴۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۸۴۸۱ – خرداد ۱۴۰۲

نماد: حفارس

پیرو آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۵۷۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس(سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز ۴ شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ بر اساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ با حضور دارندگان %۵۶/۶۲ از کل سهامداران شرکت و یا نمایندگان قانونی آنها با رعایت مفاد ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در محل قانونی اعلام شده تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

 رئیس مجمع                                 ناظراول                                   ناظردوم                               دبیرمجمع

غلامحسین مصلح                    عبدالکریم نعناکار                علی اصغر حسینی                    ابراهیم فربد

دستور جلسه :

پس از انتخاب هیات رئیسه و تائید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط دبیر مجمع به شرح ذیل قرائت گردید:

 • تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت

مصوبات مجمع:

۱- با توجه به گزارش مورخ ۲۴/۱۱/ ۱۴۰۱ حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، مجمع به استناد اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون  حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ مجلس  شورای اسلامی با افزایش سرمایه به مبلغ ۱۷٫۲۲۵٫۴۳۵٫۰۰۰،۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها با اکثریت بیش از دو سوم آراء حاضر در جلسه موافقت نمود و افزایش سرمایه از مبلغ ۲٫۵۲۳٫۹۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۹٫۷۴۹٫۳۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ریال (معادل ۶۸۲ درصد) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

“سرمایه شرکت مبلغ ۱۹٫۷۴۹٫۳۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (نوزده هزار و هفصد و چهل و نه میلیارد و سیصد و سی و نه میلیون ریال) است که به تعداد ۱۹٫۷۴۹٫۳۳۹٫۰۰۰ سهم۱،۰۰۰ ریالی با نام عادی تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است”

۲- مجمع به هیئت مدیره اختیار تام داد با رعایت کلیه قوانین نسبت به ثبت افزایش سرمایه اقدام نمایند و در صورتی که به هر دلیلی امکان ثبت به موقع این صورتجلسه میسر نگردید، در راستای حفظ حقوق سهامداران و جهت جلوگیری از پرداخت مالیات اضافی، ضمن انصراف از انجام و ثبت این افزایش سرمایه، نسبت به اصلاح حساب‌ها در خصوص اندوخته تجدید ارزیابی دارایی ها، اقدامات لازم را به عمل آورد.

۳- به آقای عبدالکریم نعناکار  به شماره ملی۲۰۰۲۴۵۵۰۴۱  با حق توکیل به غیر وکالت و اختیار  داده می شود تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نمایند.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس(سهامی عام) به شماره ثبت ۷۴۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۸۴۸۱ – اردیبهشت۱۴۰۱
مجمع اردیبهشت 1401

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام
برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
نماد: حفارس

خلاصه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ در محل  محل شرکت – واقع در کیلومتر ۱۷ جاده ساوه – میدان نماز  برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
سایر سهامداران حقیقی ۷۳۱۷۷۷ ۰٫۰۳%
سایر سهامداران حقوقی ۵۵۰۰۰۰۰۰ ۲٫۱۸%
شرکت تعاونی ایثارگری خدمات حمل و نقل گردشگری و اتومبیل کرایه شهر آرا ۱۳۵۶۴۳۳۷۴۲ ۵۳٫۷۴%
جمع ۱۴۱۲۱۶۵۵۱۹ ۵۵٫۹۵%

 

اعضای هیئت رئیسه:

بر اساس رأی‌گیری به‌ عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌ شرح ذیل انتخاب گردیدند:

 • آقای علی حسینی ادیب به‌ عنوان رئیس مجمع
 • آقای عبدالکریم نعناکار به‌ عنوان ناظرمجمع
 • آقای علی اصغر حسینی به‌ عنوان ناظرمجمع
 • آقای ابراهیم فربد به‌ عنوان منشی مجمع

اعضای هیئت‌ مدیره:
آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است:

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف
عبدالکریم نعناکار ۲۰۰۲۴۵۵۰۴۱ اصلی نایب رئیس هیئت مدیره موظف
پیمان اسراری ۱۳۷۷۳۲۵۸۹۱ اصلی عضو هیئت مدیره غیر موظف
غلامحسین مصلح ۴۸۲۴۶۴۷۶ اصلی رئیس هیئت مدیره غیر موظف
مسعود سیدی ۴۱۲۳۰۱۸۳ اصلی عضو هیئت مدیره موظف
رهپویان ساحل آبی ۱۴۰۰۳۶۷۴۰۱۸ اصلی علی اصغر حسینی عضو هیئت مدیره موظف

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس(سهامی عام) به شماره ثبت ۷۴۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۸۴۸۱ – اردیبهشت۱۴۰۱
مجمع اردیبهشت 1401

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام
برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
نماد: حفارس

خلاصه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ در محل  محل شرکت – واقع در کیلومتر ۱۷ جاده ساوه – میدان نماز  برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
سایر سهامداران حقیقی ۷۳۱۷۷۷ ۰٫۰۳%
سایر سهامداران حقوقی ۵۵۰۰۰۰۰۰ ۲٫۱۸%
شرکت تعاونی ایثارگری خدمات حمل و نقل گردشگری و اتومبیل کرایه شهر آرا ۱۳۵۶۴۳۳۷۴۲ ۵۳٫۷۴%
جمع ۱۴۱۲۱۶۵۵۱۹ ۵۵٫۹۵%

 

اعضای هیئت رئیسه:

بر اساس رأی‌گیری به‌ عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌ شرح ذیل انتخاب گردیدند:

 • آقای علی حسینی ادیب به‌ عنوان رئیس مجمع
 • آقای عبدالکریم نعناکار به‌ عنوان ناظرمجمع
 • آقای علی اصغر حسینی به‌ عنوان ناظرمجمع
 • آقای ابراهیم فربد به‌ عنوان منشی مجمع

اعضای هیئت‌ مدیره:
آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است:

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف
عبدالکریم نعناکار ۲۰۰۲۴۵۵۰۴۱ اصلی نایب رئیس هیئت مدیره موظف
پیمان اسراری ۱۳۷۷۳۲۵۸۹۱ اصلی عضو هیئت مدیره غیر موظف
غلامحسین مصلح ۴۸۲۴۶۴۷۶ اصلی رئیس هیئت مدیره غیر موظف
مسعود سیدی ۴۱۲۳۰۱۸۳ اصلی عضو هیئت مدیره موظف
رهپویان ساحل آبی ۱۴۰۰۳۶۷۴۰۱۸ اصلی علی اصغر حسینی عضو هیئت مدیره موظف

آگهی دعوت به مجامع شرکت

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس(سهامی عام) به شماره ثبت ۷۴۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۸۴۸۱ – تیر۹۹

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچین نماینده یا نمایندگان سهامداران حقوقی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس(سهامی عام) دعوت بعمل آمد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این شرکت که در روز پنج شنبه مورخ نوزدهم تیرماه ۹۹ راس ساعت ۱۰ صبح در محل شرکت واقع در کیلومتر ۱۷ جاده ساوه – اسلامشهر – میدان نماز برگزار شد حضور بهم رسانند./ تیر ۹۹

خلاصه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال
در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۹ تیر۹۹ در محل شرکت - کیلومتر ۱۷ جاده ساوه-اسلامشهر-میدان نماز برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
دستور جلسه : 
آموزش نحوه آزادسازی سهام ترجیحی و عدالت و اخذ ورقه سهم از سامانه سمات(کلیک نمایید)

آگهی دعوت به مجامع شرکت

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس(سهامی عام) به شماره ثبت ۷۴۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۸۴۸۱ – خرداد۹۹
برگزاری مجمع عمومی فوق العاده سهامداران شرکت بین المللی خلیج فارس

صبح روز یکشنبه مورخ ۱۹ اسفند ۹۷ در محل ساختمان مرکزی شرکت حمل و نقل خلیج فارس با حضور بیش ۷۵% سهامداران مجمع عمومی فوق العاده  برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت حمل و نقل خلیج فارس , برگزاری این جلسه که با حضور بیش از ۷۵% سهامداران , نمایندگان سازمان بورس تهران و نماینده قانونی و حسابرسی مستقل تشکیل شد , با افزایش سهام شرکت بنا بر مجوز قانونی سازمان بورس موافقت و به تصویب مجمع رسید.

مدیر بورس و سهام شرکت گفت این جلسه ابتدا با قرائت قرآن مجید و پخش سرود ملی آغاز شد و بدنبال آن اعضاء و هیئت رئیسه جهت اداره مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند:

آقایان غلامحسین مصلح , پیمان اسراری , مهدی عباسی اصل و ابراهیم فربد و همچنین غلامحسین مصلح به عنوان رئیس مجمع برگزیده شدند.

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده سهامداران شرکت بین المللی خلیج فارس

ابراهیم فربد در ادامه افزود مطابق برنامه از پیش اعلام شده اقدامات زیر انجام گردید:

 • گزارش عملکرد حسابرسی نشده توسط مهدی عباسی اصل
 • ارائه گزارش توجیحی افزایش سرمایه حسابرسی شده توسط نماینده بازرس قانونی و حسابرسی مستقل
 • تصویب افزایش سرمایه شرکت

با توجه به شفافیت گزارش توجیحی افزایش سرمایه و عدم ابهام برای نماینگان سازمان بورس جلسه مجمع با تصویب افزایش سرمایه عملا در ساعت ۱۱ به کار خود پایان داد./اسفندماه۹۷

صورت مالی حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

 • صورت مالی ۶ ماه ۱۳۹۷ حسابرسی شده شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس(دانلود)
 • صورت مالی سال ۱۳۹۶ حسابرسی شده شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس(دانلود)
 • صورت مالی سال ۱۳۹۵ حسابرسی شده شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس(دانلود)
 • صورت مالی سال ۱۳۹۴ حسابرسی شده شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس(دانلود)