صورت مالی حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

  • صورت مالي 6 ماه 1397 حسابرسي شده شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس(دانلود)
  • صورت مالي سال 1396 حسابرسي شده شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس(دانلود)
  • صورت مالي سال 1395 حسابرسي شده شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس(دانلود)
  • صورت مالي سال 1394 حسابرسي شده شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس(دانلود)

آگهی دعوت به مجامع شرکت

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده سهامداران شرکت بین المللی خلیج فارس

صبح روز یکشنبه مورخ 19 اسفند 97 در محل ساختمان مرکزی شرکت حمل و نقل خلیج فارس با حضور بیش 75% سهامداران مجمع عمومی فوق العاده  برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت حمل و نقل خلیج فارس , برگزاری این جلسه که با حضور بیش از 75% سهامداران , نمایندگان سازمان بورس تهران و نماینده قانونی و حسابرسی مستقل تشکیل شد , با افزایش سهام شرکت بنا بر مجوز قانونی سازمان بورس موافقت و به تصویب مجمع رسید.

مدیر بورس و سهام شرکت گفت این جلسه ابتدا با قرائت قرآن مجید و پخش سرود ملی آغاز شد و بدنبال آن اعضاء و هیئت رئیسه جهت اداره مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند:

آقایان غلامحسین مصلح , پیمان اسراری , مهدی عباسی اصل و ابراهیم فربد و همچنین غلامحسین مصلح به عنوان رئیس مجمع برگزیده شدند.

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده سهامداران شرکت بین المللی خلیج فارس

ابراهیم فربد در ادامه افزود مطابق برنامه از پیش اعلام شده اقدامات زیر انجام گردید:

  • گزارش عملکرد حسابرسی نشده توسط مهدی عباسی اصل
  • ارائه گزارش توجیحی افزایش سرمایه حسابرسی شده توسط نماینده بازرس قانونی و حسابرسی مستقل
  • تصویب افزایش سرمایه شرکت

با توجه به شفافیت گزارش توجیحی افزایش سرمایه و عدم ابهام برای نماینگان سازمان بورس جلسه مجمع با تصویب افزایش سرمایه عملا در ساعت 11 به کار خود پایان داد./اسفندماه97

صورتجلسات مجامع شرکت

در حال بروز رسانی…

اطلاعیه ها

تاریخ عنوان
98/3/11 افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییر بیش از 10 درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی 1398/12/29
98/3/11 افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – ابلاغ افزایش 36/36 درصدی نرخ حمل- گروه ب) منتهی به سال مالی 1398/12/29
98/3/4 افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی 1398/12/29
98/3/1 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی نشده)
98/1/26 افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – تفاهم نامه خدمات حمل و نقل- گروه ب) منتهی به سال مالی 1398/12/29
97/12/26 آگهی ثبت افزایش سرمایه
97/12/19 تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1397/12/29
97/12/12 مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
97/12/9 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1397/12/29
97/12/6 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/11/30
97/12/6 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/10/30(اصلاحیه)
97/11/15 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1397/09/30 (حسابرسی نشده)
97/11/10 اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
97/11/10 توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص جزئیات طبقات داراییهای تجدید ارزیابی شده در گزارش توجیهی افزایش سرمایه (به پیوست)
97/11/9 اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
97/11/7 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)
97/11/3 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/10/30
97/10/30 تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده 19 مکرر 1/ 12 مکرر 4 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
97/10/29 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
97/10/16 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
97/10/5 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/09/30
97/9/20 اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
97/9/18 شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
97/9/13 اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
97/9/6 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/08/30
97/8/23 افشای اطلاعات بااهمیت – (نتایج شرکت در مناقصه – گروه الف) منتهی به سال مالی 1397/12/29
97/8/14 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/07/30
97/8/14 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
97/8/12 اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
97/8/12 عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت تخطی از الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
97/7/25 شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
97/7/17 گزارش کنترل های داخلی دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
97/7/15 شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
97/7/15 مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
97/7/10 معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
97/7/6 تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
97/7/4 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/06/31
97/6/31 اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
97/6/31 اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
97/6/26 ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
97/6/25 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
97/6/21 گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
97/6/21 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
97/6/21 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
97/6/11 شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
97/6/4 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/05/31
97/5/22 شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
97/5/17 اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
97/5/4 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/04/31
97/4/31 خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
97/4/28 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)
97/4/21 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
97/4/19 شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
97/4/1 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)
97/3/22 تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1397/12/29
97/3/19 تعلیق ورقه بهادار ناشر بعد از فرصت اعطا شده
97/3/13 تمدید فرصت اعطا شده به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
97/3/12 افشای اطلاعات بااهمیت – (تغيير سهامدار عمده – گروه الف) منتهی به سال مالی 1397/12/29
97/3/7 اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
97/3/7 عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت تخطی از الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
97/3/5 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/02/31
97/2/29 شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
97/2/18 شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
97/2/5 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1397/01/31
97/1/29 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
97/1/25 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
97/1/5 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/12/29
96/12/5 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
96/11/11 اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
96/11/10 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)
96/11/3 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/10/30
96/10/27 توضيحات حسابرس مستقل شرکت درخصوص رفع شدن دلايل صدور گزارش عدم اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي دوره 6 ماهه منتهي به 31/06/96 (به پیوست)
96/10/19 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)
96/10/10 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/09/30
96/10/6 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی شده)
96/9/27 تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
96/9/14 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
96/9/7 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/08/30
96/8/15 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/07/30
96/7/30 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی نشده)
96/7/30 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی نشده)
96/7/25 تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
96/7/12 عدم ارسال تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 06/05/1396 شرکت (به پیوست)
96/7/12 توضيحات شرکت در خصوص آخرين وضعيت پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1396/12/29 (به پیوست)
96/7/11 گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
96/7/11 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
96/7/11 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
96/7/11 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/05/31(اصلاحیه)
96/7/5 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
96/7/1 مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
96/6/11 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/05/31
96/6/11 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/04/31
96/6/11 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/03/31
96/4/29 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 3 ماهه (حسابرسی نشده)
96/4/29 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)
96/4/27 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
96/3/27 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/02/31
96/2/27 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/01/31
96/2/23 توضيحات شرکت درخصوص آخرين وضعيت پيش بيني درآمد هر سهم (به پیوست)
96/1/17 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/12/30
96/1/9 وضعيت تغييرات قيمتي سهام شرکت (به پیوست)
95/12/15 توضيحات شرکت در خصوص تغييرات پيش بيني سود هر سهم سالهاي 95 و 96 (به پیوست)
95/12/14 اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
95/11/30 اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده)
95/11/12 معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
95/11/12 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/10/30
95/10/29 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)
95/10/28 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی نشده)
95/10/26 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/09/30
95/10/19 شماره تلفن دفتر امور سهام و مجامع شرکت (به پیوست)
95/9/14 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/08/30
95/9/2 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1395/07/30
95/8/27 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده)
95/8/6 توضيحات شرکت در خصوص دلايل تغيير پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 30/12/95 (به پیوست)
95/7/29 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی نشده)
95/7/29 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی نشده)
95/7/27 معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
95/6/10 تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1394/12/29(اصلاحیه)
95/6/9 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1395/03/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
95/6/9 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1395/03/31 (حسابرسی نشده)
95/6/9 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 3 ماهه (حسابرسی نشده)
95/5/24 مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
95/5/24 تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1394/12/29
95/5/4 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
95/5/2 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی شده)
95/5/2 خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه (به پیوست)
95/4/30 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی نشده)
95/4/30 گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1394/12/29
95/4/30 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1394/12/29
95/4/27 تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
95/4/20 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
95/2/4 مکاتبات صورت گرفته و توضيحات شرکت در خصوص دلايل تعديل پيش بيني سود هر سهم سال مالي 94 (به پیوست)
95/2/1 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
94/11/17 آخرين وضعيت پيگيري اطلاعات شرکت (به پیوست)
94/11/3 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 (حسابرسی نشده)
94/9/1 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 (حسابرسی شده)
94/8/11 توضيحات شرکت در خصوص پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/94 براساس عملکرد 6ماهه (به پیوست)
94/8/5 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی نشده)
94/8/5 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 (حسابرسی نشده)
94/5/26 توضيحات در خصوص افزايش سرمايه (به پیوست)
94/5/12 توضيحاتي درخصوص پيش‌بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/94 (به پيوست)
94/4/11 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1393/12/29
94/3/10 معرفي اعضاء كميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي (به پيوست)
94/3/10 دلايل تغيير پيش بيني درآمد هر سهم سال‌هاي مالي منتهي به 29/12/93 و 29/12/94 (به پيوست)
94/3/5 اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1394/12/29 (حسابرسي نشده)(اصلاحيه)
94/3/3 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1393/12/29 (حسابرسي نشده)
93/12/26 اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1394/12/29 (حسابرسي نشده)
93/12/17 تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1393/12/29
93/12/17 تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1393/12/29
93/12/9 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
93/12/9 آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1393/12/29
93/11/2 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1393/09/30
93/11/1 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1393/12/29 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه
93/10/21 لغو آگهي (اطلاعيه) دعوت به مجمع عمومي
93/10/21 لغو آگهي (اطلاعيه) دعوت به مجمع عمومي
93/10/17 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1393/06/31(حسابرسي شده)
93/10/15 آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1393/12/29
93/10/14 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
93/9/8 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1393/12/29 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه
93/9/8 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1393/06/31
93/7/14 معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره
93/5/14 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1393/12/29 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه
93/5/2 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1393/03/31
93/4/12 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1392/12/29
93/4/1 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1392/12/29
93/3/31 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1392/12/29
93/3/31 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1392/12/29
93/3/31 لغو آگهي (اطلاعيه) دعوت به مجمع عمومي
93/3/21 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1392/12/29 (حسابرسي شده)
93/3/21 گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1392/12/29
93/3/21 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1392/12/29
93/3/1 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1392/12/29 (حسابرسي نشده)
92/12/8 اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1393/12/29 (حسابرسي نشده)
92/11/13 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/92 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه (به پيوست)
92/11/13 اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 30/09/92 (به پيوست)
92/11/13 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي 6 ماهه منتهي به 31/06/92 (حسابرسي شده) (به پيوست)
92/8/13 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/12/29 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه
92/8/6 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1392/06/31
92/6/26 خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 30/12/91 (به پيوست)
92/6/26 خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده مورخ 24/06/91 (به پيوست)
92/6/13 گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30
92/6/13 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30
92/6/13 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
92/6/3 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/12/30 (حسابرسي شده)
92/5/13 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/12/29 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه
92/5/9 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1392/03/31
92/3/5 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/12/30 (حسابرسي نشده)
92/1/10 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده)
91/12/5 اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/12/29 (حسابرسي نشده)
91/11/25 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده)
91/11/2 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/09/30
91/11/2 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه
91/8/16 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه
91/8/2 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31
91/6/5 خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 (به پيوست)
91/5/26 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه
91/5/26 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31
91/5/26 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (حسابرسي شده)
91/5/26 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29
91/5/26 گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29
91/4/21 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (حسابرسي نشده)(اصلاحيه)
91/3/18 اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 (حسابرسي نشده)
91/3/4 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (حسابرسي نشده)
91/2/3 تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30
91/1/22 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
90/12/2 اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 (حسابرسي نشده)
90/11/23 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/06/31(حسابرسي شده)
90/11/10 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1390/12/29 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه
90/11/8 اطلاع رساني درخصوص پيش بيني درآمد هرسهم براي سال مالي منتهي به 29/12/1390 (به پيوست)
90/11/5 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1390/09/30
90/10/17 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/06/31
90/10/17 خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 13/06/90 (به پيوست)
90/10/17 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1390/12/29 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه
90/6/3 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1389/12/29 (حسابرسي شده)
90/6/2 گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1389/12/29
90/6/2 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1389/12/29
90/5/13 اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1390/12/29 (حسابرسي نشده)
90/5/13 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1390/03/31
90/5/13 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1390/12/29 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه
90/5/11 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1389/12/29 (حسابرسي نشده)
90/4/25 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1388/12/29 (حسابرسي شده)
90/4/15 گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1387/12/30
90/4/15 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1385/12/29 (حسابرسي شده)
90/4/15 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1386/12/29 (حسابرسي شده)
90/4/15 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1387/12/30 (حسابرسي شده)
90/4/14 گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1388/12/29
90/4/13 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1383/12/30 (حسابرسي شده)
90/4/13 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1381/12/29 (حسابرسي شده)
90/4/13 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1380/12/29 (حسابرسي شده)
90/4/13 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1382/12/29 (حسابرسي شده)
90/4/13 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1384/12/29 (حسابرسي شده)
89/12/5 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1389/06/31(حسابرسي شده)
89/12/5 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1389/12/29 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه
89/12/5 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1389/09/30

مشاهده اطلاعات دقیق در کدال