اعضای هیئت مدیره شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
  • غلامحسین مصلح – رئیس هیئت مدیره 
  • عبدالکریم نعناکار – عضو غیر موظف
  • محمدحسن اشرفیان لک مدیرعامل
  • در حال بروز رسانی…