اعضای هیئت مدیره شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
  • غلامحسین مصلح – رئیس هیئت مدیره 
  • عبدالکریم نعناکار – نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
  • مسعود سیدی – عضو هیئت مدیره و معاونت توسعه و برنامه ریزی
  • علی اصغر حسینی – عضو هیئت مدیره و معاونت امورشعب به نمایندگی از شرکت رهپویان ساحل آبی
  • پیمان اسراری – عضو هیئت مدیره 
چارت سازمانی حمل و نقل بین المللی خلیج فارس