رانندگان نمونه پاییز ۱۴۰۲

در حال بروزرسانی…

عمده ناوگان در اختیار

در حال بروزرسانی…

رانندگان نمونه زمستان ۱۴۰۲

در حال بروزرسانی…

دستورالعمل نحوه بکارگیری رانندگان قراردادی در شعب و ترمینال

  شرایط و ویژگی‌های جذب راننده

الف: داشتن گواهینامه رانندگی… درون شهری: حداقل داشتن ۳سال سابقه کار از تاریخ دریافت گواهینامه رانندگی پایه یک و برون شهری: حداقل داشتن ۳سال سابقه کار از تاریخ دریافت گواهینامه رانندگی پایه یک

ب: شرط سنی… حداقل سن رانندگان دارای گواهینامه رانندگی پایه یک ۲۶ سال . حداقل سن رانندگان دارای گواهینامه رانندگی پایه دو ۲۵ سال . حداکثر سن (برای رانندگان دارای گواهینامه رانندگی پایه یک و دو ) ۵۰ سال .

ج: مدارک و توضیحات کلی… ارائه ۱۵ فقره بارنامه جهت فعالیت کاری به مدت ۳ سال و هر سال ۵ فقره بارنامه و یا ارائه گواهی معتبر حسن انجام کار قبلی (حداقل با سابقه ۳ سال) با ذکر نوع شغل و علت ترک کار – کارت سلامت و کارت هوشمند رانندگی و ارائه مدرک تحصیلی حداقل دیپلم (اولویت با مدرک بالاتر) رانندگی درون شهری ساکن در استان محل کار. رانندگی برون شهری ساکن در استان مبداء.

رانندگان در خلیج فارس
نحوه و فرآیند اداری جذب راننده
  • حضور در محل شرکت
  • معرفی به مقام ذیربط جهت مصاحبه فنی – عملی (واحد عملیات) 
  • معرفی به واحدهای ذیربط (امتحان رانندگی واحد ناوگان و فنی – معرفی به واحد بهداشت)

تکمیل پرونده پرسنلی:

  • اخذ مدارک و ضامن بشرح ذیل طبق روال معمول اسناد تضمینی (سفته‌ها) که بابت ضمانت از رانندگان اخذ می‌شود. فقط یک نفر کاسب و یا کارمند با ارائه مدارک لازم به عنوان ضامن پشت سفته‌ها را امضاء می‌نماید و پشت سفته‌ها که بابت ضمانت اخذ می‌شود. حتما به امضاء دو نفر کاسب یا کارمند دولت با ارائه مدارک کافی برسد. لازم به ذکر است که ضامن اول (کارمند رسمی) به همراه راننده با مدارک کافی به محضر مورد نظر معرفی می‌شود. ضمنا موارد اعلام شده برای جذب راننده پایه دوم نیز قابل اجراء است. (فقط با ارائه یک ضامن کارمند) 
  • اخذ مجوز جذب راننده
  • در صورت تایید مراحل فوق و دریافت مدارک مثبته مجوز شروع بکار از طریق امور منابع انسانی صادر می‌شود.
رانندگان در خلیج فارس

تنظیم‌کننده: واحد اداری و منابع انسانی