سهمیه لاستیک شعب

بهمن, 1397 فراخوان / بخشنامه / نشریات

احتراما به استحضار می رساند شعبی که کامیون در اختیار دارند با درخواست مدارک از دفتر مرکزی جهت گرفتن سهمیه لاستیک به سازمان صنعت معدن تجارت و یا اداره کل پایانه ها آن استان مراجعه کنند.

برچسب ها