دیدار مدیرعامل از غرفه حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

آذر, 1397 مدیرعامل, نمایشگاه ها

مهندس پیمان اسراری مدیرعامل و عضو هیات مدیره حمل و نقل خلیج فارس و جمعی چند از پرسنل شرکت در افتتاحیه سومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته از غرفه شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی پیمان اسراری ضمن بازدید از غرفه شرکت خلیج فارس با تاکید بر اینکه این نمایشگاه بستر مناسبی جهت معرفی و ارائه حداکثری ظرفیت ها و توانمندی های شرکت حمل و نقل خلیج فارس در عرصه رقابت حمل و نقلی و همچنین بستر تعامل و همکاری های بیشتر با دیگر شرکت ها می باشد، معرفی کرد.

گفتنی است مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت در غرفه خلیج فارس میزبان خبرنگاران شبکه المنار لبنان بود.