نمایشگاه ها

دیدار مدیرعامل از غرفه حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
آذر, 1397 مدیرعامل, نمایشگاه ها
مهندس پیمان اسراری مدیرعامل و عضو هیات مدیره حمل و نقل خلیج فارس و جمعی چند از پرسنل شرکت در افتتاحیه سومین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته از غرفه شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس بازدید کردند. به گزارش خبرنگار روابط عمومی پیمان اسراری ...
ادامه مطلب
افتتاح سومین نمایشگاه بین المللی راه و شهرسازی
آذر, 1397 اخبار صنعت, نمایشگاه ها
افتتاح سومین نمایشگاه بین المللی راه و شهرسازی با بازدید وزیر راه و شهرسازی از غرفه حمل ونقل خلیج فارس آغاز شد حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در غرفه حمل و نقل بین المللی خلیج فارس به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت حمل و نقل بین المللی ...
ادامه مطلب