پیام تبریک نوروز باستانی ۱۳۹۸

اسفند, 1397 غلامحسین مصلح, مناسبتهای داخلی

٢٩ اسفند ماه امسال مصادف گردیده با ولادت سراسر نور امیرالمومنین على ابن ابیطالب(ع) که همزمانى نوروز با چنین مبارک روزى، منادى ایام پرسرور و شور انگیز و سالى با برکت علوى براى همه ملت عزیز دارد. 

اختتام سال٩٧ با نور او منور است و آغاز سال٩٨ با ولادت او نوروزى آکنده از عطر ولایش را براى همگان به ارمغان مى آورد.

امسال بهارمان سبزتر از همیشه است. اما نوروز شکفتن گلها در بهار طبیعت است و على شکفتن شکوفه هاى امید در دلهاى مشتاق و قلبهاى مستعد.

دعاى تحویل سال را امسال در حالى زمزمه میکنیم که روح و جانمان سرشار از عُلو عنایات آن امام اهل یقین است. با تبریک سال نو و میلاد آن امام همام به شما همکاران و خانوادهاى معززتان ،سالى با نشاط و روزهاى قرین توفیق برایتان از درگاه خالق هستى مسئلت دارم.

غلامحسین مصلح

رئیس هیات مدیره شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

برچسب ها