نشریه الکترونیک شرکت خلیج فارس منتشر شد:

شهریور, 1398 فراخوان / بخشنامه / نشریات

پس از چند سال وقفه در انتشار نشریه شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس دو شماره این نشریه در قالبی متفاوت و به صورت نشریه الکترونیک جهت بهره برداری همکاران محترم انتشار یافت.
  این نشریه حاوی پیام مدیر عامل، کسب لوح و تندیس کارآفرین نمونه توسط مدیرعامل، نشست خبری رئیس هیات مدیره، گفتگو با قائم مقام مدیرعامل و مدیران، خبر تکمیل زنجیره خدمات door to door به مشتریان بین المللى، معرفی راننده نمونه ، رونمایی از اولین یدک چادرى با خط جدید، برگزاری همایش توانمند سازی و همچنین راه اندازی ماشین امداد خودرو و دیگر اخبار متنوع شرکت در ۲۲ صفحه منتشر شد.