مذاکرات با راهداری گلستان

آبان, 1400 بازدید از شعب و نمایندگیها, مناسبتهای داخلی

دیدار مدیرعامل محترم شرکت جناب مهندس نعناکار و معاون محترم اجرایی و شعب جناب آقای مهندس علی اصغر حسینی با مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان آقای مهندس میقانی و معاونت راهداری جناب آقای میرشاهی درخصوص مسائل مربوط به شعبه.

برچسب ها