مجوز فعالیت شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس در منطقه پربار خواف خراسان صادر شد

آذر, 1400 بازدید از شعب و نمایندگیها, حمل بار

در پی سفر اخیر مدیرعامل شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس عبدالکریم نعناکار به همراه علی اصغر حسینی عضو هیئت مدیره و معاونت اجرایی شرکت به خراسان رضوی و در راستای فعال سازی مجدد غرفه شرکت در منطقه خواف که یکی از مناطق بار خیز کشور تلقی می شود مذاکرات متعددی با متولیان و انجمنهای مرتبط صورت گرفت و مجوز فعالیت شرکت حمل و نقل خلیج فارس صادر گردید.

شایان ذکر است در حال حاضر ۲۷ شرکت حمل و نقل در این منطقه فعال می باشند و ورود به بازار حمل خواف مستلزم اقدامات موثری بود و بلاخره اقدامات منجر به آغاز فرصت جدید برای بازار حمل شرکت گردید. امید است با فعال سازی صدور بارنامه در خواف دریچه ای نو برای بازار حمل شرکت فراهم گردد.

برچسب ها