مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

اردیبهشت, 1401 مناسبتهای داخلی
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس(سهامی عام) 
به شماره ثبت ۷۴۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۸۴۸۱ – اردیبهشت۱۴۰۱

 

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچین نماینده یا نمایندگان سهامداران حقوقی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس(سهامی عام) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این شرکت که در روز یکشنبه مورخ هجدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ راس ساعت ۱۱ در محل شرکت واقع در کیلومتر ۱۷ جاده ساوه – اسلامشهر – میدان نماز برگزار می شود حضور بهم رسانند.

https://www.aparat.com/PersianGulf21/live

برچسب ها