عضویت در گروه اعلام بار حفارس

خرداد, 1402 حمل بار, فراخوان / بخشنامه / نشریات

همکاران گرامی، گروه اعلام بار حفارس با رویکرد تسریع در اعلام بار و جذب ماشین تشکیل شده است خواهشمند است حسب نظر مدیر عامل، ضمن عضویت در گروه نسبت به اعلام بار استانی و سراسری خود مبادرت فرمایید. منتظر حضور پررنگ شما در گروه اعلام بار هستیم.

شایان ذکر است مدیران محترم شعب خود ادمین گروه هستند و قادر خواهند بود اعلام بارهای شعبه خود را در گروه منتشر کنند. ضمنا با اضافه کردن رانندگانی که در طول سالهای متمادی با شعبه همکاری دارند کارآیی گروه را افزایش دهیم.

لینک عضویت در گروه اعلام بار حفارس:  https://eitaa.com/joinchat/4171694515C49820e6f21