صدور بارنامه بر اساس پروانه بزرگ مقیاس هوشمند حفارس در استان‌های خوزستان، اردبیل و سمنان

خرداد, 1401 بازدید از شعب و نمایندگیها, حمل بار, مناسبتهای داخلی

وقتی یک فرصت جدید و ظرفیتی ارزشمند در یک حوزه کسب و کار حاصل می‌گردد نتایج و برکات موثر آن به مرور زمان و در بلند مدت اثرات خود را نمایان می‌سازد، حال از زمان دریافت پروانه بزرگ مقیاس هوشمند حمل و نقل بین المللی خلیج فارس قریب به یکسال می‌گذرد و برکات و نتایج این دستاورد بزرگ هر روز اثرات خود را نمایان می‌سازد و شعب شرکت خلیج فارس یکی پس از دیگری با اتکا به این توانمندی در حال گسترش فعالیتهای خود هستند.
در هفته گذشته سه استان سمنان، اردبیل و خوزستان از ظرفیت پروانه بزرگ مقیاس هوشمند بهره گیری کرده و اولین بارنامه های خود را بر اساس همین ظرفیت در شهرهای مختلف استان صادر کردند. قطعاً در آینده نزدیک نتایج دستاوردهای این ظرفیت بزرگ اثرات خود را در حوزه عملکردی و درآمد شعب بیش از پیش نشان خواهد داد.

برچسب ها