سرمایه ثبتی حفارس با ارزش اسمی بالغ بر ۱۹۰۰ میلیارد تومان منتشر شد

تیر, 1402 برگزاری مجمع

در راستای رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی و ارج نهادن به حقوق سهامداران از جمله سهامداران خرد، افزایش سرمایه شرکت معادل ۶۸۲ درصد از مبلغ ۲٫۵۲۳٫۹۰۴ میلیون ریال به مبلغ ۱۹٫۷۴۹٫۳۳۹ میلیون ریال بالغ بر ۱۹۰۰ میلیارد تومان ارزش اسمی سهام در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۴۰۲ در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ثبت و در کدال بورس جهت انتشار سهامداران منتشر شد. با هماهنگی واحد بازرگانی و واحد املاک و مستغلات امورات کارشناسی داراییهای شرکت با کانون کارشناسان رسمی دادگستری صورت گرفت. همچنین به موازات آن واحد بورس، سهام و مجامع موارد ذیل را به ثمر رساند:

 • تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه از ۲۵۲۳۹۰۴ میلیون ریال به ۲۵۴۳۶۰۱۱ میلیون ریال
 • انتشار در سامانه کدال تحت عنوان پیشنهاد به هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه جهت اطلاع سهامداران
 • ارائه گزارش توجیهی افزایش سرمایه به حسابرس و بازرس قانونی شرکت
 • ارائه فایل محاسبات طرح توجیهی به حسابرس و بازرس قانونی
 • دریافت تاییدیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه توسط حسابرس و بازرس قانونی و ارائه آن در کدال
 • ارائه گزارش توجیهی افزایش سرمایه به همراه فایل اکسل محاسبات و گزارشات کارشناسی به سازمان بورس جهت بررسی و حسابرسی افزایش سرمایه
 • ارسال و رفع نواقص افزایش سرمایه و ابهامات از طرف سازمان بورس به شرکت
 • اخذ تاییدیه مجوز افزایش سرمایه معادل ۶۸۲% از سازمان بورس
 • برگزاری مجمع افزایش سرمایه جهت تصویب آن
 • انتشار صورتجلسه مجمع در سامانه کدال جهت اطلاع سهامداران
 • ارسال صورتجلسه مجمع به سازمان بورس و سازمان راهداری و اخذ مجوز
 • ارسال مدارک و رفع ابهامات به سازمان ثبت شرکت ها
 • مکاتبه با سازمان خصوصی‌سازی جهت اخذ مجوز
 • ثبت صورتجلسه مجمع و شروع عملیات پروژه عملی سازی انجام افزایش سرمایه
 • تهیه صورتجلسه هیات مدیره و اخذ امضاهای هیات مدیره مبنی بر عملی‌سازی افزایش سرمایه
 • ارسال صورتجلسه به سازمان راهداری و اخذ مجوز صورتجلسه هیات مدیره
 • کپی برابر اصل گزارشات کارشناسی توسط واحد حقوقی
 • ارسال مدارک به سازمان ثبت شرکتها و پیگیری ثبت عملی سازی افزایش سرمایه
 • ثبت افزایش سرمایه و انتشار در سامانه کدال جهت اطلاع سهامداران
 • پیگیری از سازمان بورس و شرکت سپرده‌گذاری جهت ادغام سهام جایزه و نهایتا انجام مورد
 • پیگیری بازگشایی نماد

بر این اساس از تمامی همکارانی که مستقیم و غیر مستقیم در روند این امر موثر بودند، قدردانی می‌شود.