راه اندازی نهالستان حفارس با کاشت نهالهای توت به همت و همکاری مدیران شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

اسفند, 1400 مناسبتهای داخلی

در پی سنت حسنه و زیبای روز درختکاری و بنا به پیشنهاد مهندس نعناکار مدیرعامل شرکت مقرر شد مدیران شرکت حفارس در بنیانگذاری یک توتستان با اهدای یک یا چند اصله نهال مشارکت نمایند بر همین اساس یکشنبه بیست و دوم اسفند ماه ۱۴۰۰ مراسم درختکاری حفارس با حضور مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، معاونین و مدیران شرکت در فضای معنوی و مفرح برگزار و هر کدام از مدیران شرکت نسبت به غرس نهال خود مبادرت نمودند در این بین هر کدام از مدیران به نهال های غرس شده خود نامی انتخاب کرد، اولین نهال به نام شهدای گمنام توسط مدیرعامل شرکت غرس گردید.
مقرر شد متعاقبا نسبت به درج پلاک بر روی نهالهای کاشته شده اقدام گردد آنچه بیش از پیش مبرهن و آشکار بود شوق و اشتیاق و همدلی گروهی بود که فضای مراسم درختکاری حفارس را بیش از پیش جذاب می کرد. برنامه ریزی و هماهنگی های این برنامه بر عهده محمد احمدی فخر مدیر پشتیبانی شرکت انجام شد. ضمنا علاقمندان برای کاش می توانند در ادامه با مشارکت خود نسبت به کاشت نهال با هماهنگی واحد پشتیبانی مبادرت کنند.

برچسب ها