راه اندازی دفتر نمایندگی جدید صدور بارنامه در استان قزوین

آذر, 1400 حمل بار

پیرو دستور مدیرعامل محترم مهندس عبدالکریم نعناکار و معاونت محترم اجرایی مهندس علی اصغر حسینی، درخصوص عملکرد شعبات در راستای پروانه‌ فعالیت بزرگ مقیاس هوشمند به لطف پروردگار و با کمک همه جانبه مدیریت عالی شرکت، شعبه قزوین با مدیریت آقای فرخ مهر موفق به راه اندازی دفتر نمایندگی صدور بارنامه در سه راهی زیاران گردید.

شایان ذکر است که این منطقه شاهراه اصلی استان قزوین بوده و از پتاسیل بالایی جهت صدور بارنامه برخوردار است.

برچسب ها