دیدار مدیران عالی‌رتبه حفارس با فرماندار شهرستان سنندج

اسفند, 1402 بازدید از شعب و نمایندگیها

دیدار با فرماندار شهرستان سنندج و بحث و تبادل نظر در خصوص ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه شرکت متبوع و لزوم استفاده از ظرفیت لجستیک در حمل انواع کالا در شهرستان سنندج، از اتفاقات خوبی بود که طی بازدید مدیرعامل و معاونت اجرائی و شعب از شعبه سنندج رقم خورد.