دوره مدیریت بهره وری با مروری بر مدیریت عمومی، تفکر سیستمی و مدیریت استراتژیک

مهر, 1400 آموزش درون سازمانی

با تدریس دکتر زرین نگار دوره مدیریت بهره وری با مروری بر مدیریت عمومی، تفکر سیستمی و مدیریت استراتژیک برای جمعی از پرسنل منابع انسانی، مالی و حقوقی حمل و نقل بین المللی خلیج فارس در سالن کنفرانس ساختمان مدیریت صبح امروز (دوشنبه ۲۶ مهرماه) برگزار شد. مطابق برنامه ریزی های سمیه احمدی سرپرست آموزش و موافقت مدیرعامل محترم شرکت، این دوره طی هشت روز برای دو گروه و جمعا ۳۶ ساعت طراحی شده است.

برچسب ها