دوره قوانین روابط کار، آشنایی با آخرین قوانین قرارداد نیروی انسانی، مسائل مالیاتی و بیمه

مهر, 1400 آموزش درون سازمانی

با تدریس دکتر حسین آبادی دوره قوانین روابط کار، آشنایی با آخرین قوانین قرارداد نیروی انسانی، مسائل مالیاتی و بیمه برای جمعی از پرسنل منابع انسانی، مالی و حقوقی در سالن کنفرانس ساختمان مدیریت صبح امروز (چهارشنبه ۲۱ مهرماه) برگزار شد. مطابق برنامه ریزی های سمیه احمدی سرپرست آموزش و موافقت مدیرعامل محترم شرکت، این دوره طی چهار روز و مجموعا ۱۶ساعت طراحی شده است.

برچسب ها