دوره آموزش علوم رفتاری

دی, 1400 آموزش درون سازمانی

دوره آموزش علوم رفتاری در انتظامات طی ۴ روز (۸ جلسه) در روزهای پنجشنبه با توجه به خلوت بودن شرکت و محیا بودن حضور پرسنل انتظامات در جلسات آموزش جهت کلیه همکاران شاغل در واحد حفاظت و پیشگیری، با تدریس دکتر حمید یزدانیان از اساتید مرکز آموزش بازرگانی و مولف کتاب “مبانی حراست در محیط های تحت پوشش” تشکیل گردید.

در جلسه انتهای دوره، مورخ ۲ دیماه سال جاری ارزیابی آموزشی دوره از کلیه دانش پذیران صورت پذیرفت و نهایتا جلسه ای با حضور استاد دوره، سرپرست حراست، عبدالهی و سرپرست آموزش، احمدی در دفتر آموزش تشکیل و بحث و گفتگو جهت تبادل نظر و پیشنهادات و ارائه راهکارهای موثر در جهت افزایش کیفیت فعالیت و خدمات حفاظت و پیشگیری، صورت پذیرفت.

برچسب ها