حمل و نقل بین المللی خلیج فارس برنده مناقصه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی هرمزگان شد

دی, 1400 حمل بار, مزایده/مناقصه

علی ادیب معاون توسعه و بازرگانی شرکت خلیج فارس با اشاره به اهمیت موضوع مناقصه حمل شرکت حمایتی کشاورزی از بندرعباس گفت: قریب به ۱۰ سال از آخرین باری که شرکت خلیج فارس برنده مناقصه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی هرمزگان شد، می گذرد و بر همین اساس و در راستای بازپسگیری بازارهای از دست رفته شرکت و با تمرکز به ایجاد فرصتهای جدید در مناقصه شرکت کردیم و پس از طی مراحل قانونی برنده مناقصه تصدی و مدیریت خدمات حمل و تخلیه ۲۰۰ هزارتن انواع نهاده های کشاورزی و خاک فسفات از اسکله بندرعباس به مقصد کل کشور شدیم.

شرکت حفارس متعهد است در طول شش ماه مدت قرارداد با حداقل میانگین روزانه ۳۰۰۰ تن، محمولات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی هرمزگان را طبق برنامه ابلاغی حمل نماید. بر همین اساس شعبه بندرعباس شرکت خلیج فارس که اخیرا فعالیتهای خود را گسترش داده بیش از پیش فعال تر خواهد شد.

برچسب ها