حضور خلیج فارس در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات، آرد و نان

مهر, 1400 رویدادهای عمومی, نمایشگاه ها

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غلات، آرد و نان (IBEX 2021) با حضور شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس از تاریخ ۳۱ شهریور لغایت ۳ مهرماه سال ۱۴۰۰ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.

گوشه ای از خدمات شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس توزیع مویرگی بیش از ۶۳درصد آرد کشور در سطح خبازان و حمل و نقل کالاهای اساسی از بنادر جنوبی و شمالی است که در IBEX2021 به مخاطبین معرفی شد.

پ.ن: بازدید جناب آقای یزدان سیف معاون وزیر جهاد و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی از غرفه شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس