جلسه مشترک مدیرعامل و مالک یکی بزرگترین هلدینگ‌‎های تجاری ازبکستان جهت ورود به بازارهای بین‌المللی

تیر, 1401 حمل بار

با حضور یکی از تجار بزرگ ازبکستان و برگزاری جلسه کاری مقدمات عقد قرارداد حمل از مبادی مختلف داخل کشور به مرز سرخس و ازبکستان فراهم گردید.بر این اساس پارت اولیه حمل اسلب از اهواز به سرخس به زودی آغاز و در صورت نتایج مثبت برنامه همکاری مشترک، قرارداد حمل با این صاحب کالای بزرگ منعقد می‌شود.

این جلسه با حضور مدیر عامل ،معاون بازرگانی و توسعه کسب و کار، مدیر ناوگان و مشاور مدیر عامل شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس و در محل دفتر مدیر عامل برگزار شد.

برچسب ها