ثبت رکورد صدور معاینه فنی در خلیج فارس

دی, 1400 مناسبتهای داخلی

با صدور ۱۱۴۲ گواهی معایته فنی برای خودروهای سنگین و نیمه سنگین، رکورد صدور معاینه فنی در شرکت خلیج فارس پس از مدتها شکسته شد.

عملکرد صدور گواهینامه های معاینه فنی در مرکز معاینه شرکت حمل و  نقل بین المللی خلیج فارس در سالهای اخیر بیانگر میانگین ماهیانه ۷۰۰ دستگاه میباشد. با وجود موانع متعدد حاکمیتی و تعطیلی چند روزه مرکز معاینه فنی شرکت و با تلاشهای ارزشمند پرسنل مرکز معاینه، میانگین آمار ماههای گذشته چشمگیر بود و ثبت رکورد ۱۱۴۲ چشم انداز روشنی برای درآمدزایی بیشتر را در پی داشت.

در صورت ادامه روند مذکور و افزایش تبلیعات امکان تحقق صدور گواهینامه معاینه فنی برای ۱۵۰۰ دستگاه در ماههای آینده قابل تحقق می باشد.

برچسب ها