حمل آرد توسط حفارس به درخواست و رضایت ریاست شرکت تعاونی نانوایان

مهر, 1402 مناسبتهای داخلی

طی نامه‌ای قاسم زراعتکار، رئیس شرکت تعاونی نانوایان به جناب آقای علی مهری معاون اقتصادی استانداری تهران، ضمن اعلام رضایت از شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس در خصوص تمرکز حمل آرد، حمل به توسط خلیج فارس را کمافی السابق درخواست داشت. متن نامه به شرح ذیل است:
جناب آقای علی مهری معاون محترم اقتصادی استانداری تهران
با سلام
احتراماً: پیرو نامه شماره ۱۵۴۶۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۰ ارسالی شرکت حمل و نقل خلیج فارس در خصوص تبدیل آرد نوع یک به دو، با توجه به اینکه شرکت خلیج فارس سالهای متمادی بصورت مطلوب آرد نانوایان را حمل نموده و خوشبختانه تاکنون مشکلی اساسی در حمل و تخلیه آرد نانوایان بوجود نیامده و با هماهنگی شرکت تعاونی و کادیه این امر انجام گردیده و با عنایت به اینکه آرد نوع یک به نوع دو تبدیل می‌شود، خواهشمند است ترتییبی اتخاذ فرمانید همانند قبل طبق هماهنگی با این شرکت، آرد را کمافی‌السابق با قیمت توافق شده در شهر تهران نوع یک و دو را حمل نماید. (کارخانه‌های تهران و کرج) و از پراکندگی که بین کارخانجات است جلوگیری شود.
قبلاً از لطف و مساعدت حضرتعالی سپاسگزاری می‌گردد.
رونوشت : شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس جهت استحضار
با احترام مجدد
قاسم زراعتکار

برچسب ها