تقدیر و تشکر از عملکرد مدیر شعبه زنجان در اجرای طرح جدید توزیع آرد استان

مرداد, 1401 بازدید از شعب و نمایندگیها

دولت جدید برای برنامه های اقتصادی خود در حوزه های مختلف برنامه های زیادی را طراحی کرده است. یکی از حساس ترین حوزه ها، ساماندهی حوزه آرد کشور است.

استان زنجان به عنوان پایلوت اجرای طرح ساماندهی آرد کشور انتخاب شد و قاعدتاً بخش قابل توجهی از اجرای طرح مرتبط با حوزه توزیع آرد بود بر همین اساس همگامی و همراهی با مجریان طرح در حوزه توزیع از حساسیت بسیار زیادی در مرحله پایلوت برخوردار بود، در این مسیر شعبه زنجان شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس با اتکا به تجارب و تدابیر کارکنان شعبه، در اجرای طرح جدید نقش بسزایی ایفا کردند و شعبه زنجان حفارس به دلیل عملکرد موفق خود مورد تقدیر مسئولان استانی قرار گرفت.

در این لوح تقدیر با ابراز رضایت از عملکرد مدیریت شعبه و کارکنان شعبه زنجان عملکرد شعبه را در اجرای موفق طرح ساماندهی حوزه آرد مثبت ارزیابی کرده اند. ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان توفیقات روز افزون برای همه مدیران شرکت را از خداوند متعال خواستاریم.

برچسب ها