تقدیر از مدیریت شرکت در رزمایش تیرماه

تیر, 1401 مناسبتهای داخلی

در پی برگزاری رزمایش نظامی در مجموعه دفتر مرکزی شرکت، فرمانده قرارگاه حضرت سید الشهدا با حضور در دفتر مدیرعامل و اهدای لوح از همکاریهای انجام شده تقدیر به عمل آورد.

برچسب ها