تقدیر از رانندگان نمونه توسط نیروی انتظامی تهران بزرگ

image مهر, 1400 رویدادهای عمومی

لحظاتی باشکوه برای حمل و نقل بین المللی خلیج فارس به میزبانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

 

 

 

 

 

برچسب ها