به زودی مراکز تعمیرگاهی شرکت حفارس به مرکز تعمیرات اتوبوس‌های تهران تبدیل خواهد شد.

تیر, 1401 بخش فنی و تعمیرات

یکی از مهمترین فرصت های درآمدی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ظرفیت و امکانات مراکز تعمیرگاهی شرکت است.
از دغدغه‌های مدیران ارشد شرکت از گذشته‌های دور تحقق درآمدزایی مراکز فنی و تعمیرگاهی شرکت بوده و در طول دهه های مختلف برای تحقق این موضوع اقدامات متعددی انجام شده است ولی بررسی‌های متعدد بیانگر آن است که طرح های مورد نظر در گذشته نتیجه درخور توجهی نداشته است.

در ماه های اخیر و دوره جدید مدیریت با تاکیدات عبدالکریم نعناکار مدیرعامل و نایب رئیس شرکت حفارس، درآمدزایی از امکانات و منابع موجود در دستور برنامه قرار گرفته و سناریوهای مختلفی برای همین منظور و در راستای بالابردن بهره وری و درآمدزایی این مراکز طراحی شده است.
یکی از این برنامه ها، راه اندازی مرکز تعمیرات اتوبوس با توجه به ضرورت تعمیر ناوگان فرسوده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است. هم اینک نتیجه تلاش ها به بار نشسته و در حال حاضر تعمیر تعدادی از اتوبوسهای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به مراکز تعمیرات فنی شرکت خلیج فارس واگذار و بسترهای لازم برای این موضوع مهیا شده است و به زودی با نتایج درآمدهای حاصله از این مراکز خبرهای مسرت بخشی را منتشر خواهیم کرد.

بر همین اساس ایزدپرست معاون فنی شرکت خلیج فارس گفت: با توجه به پیگیریهای مستمر واحد فنی در جهت توسعه بازاریابی در ارائه خدمات فنی، قراردادی جهت بازسازی کامل تعداد زیادی اتوبوس (بالغ بر ۵۰ دستگاه) نهایی و انشالله از ابتدای مرداد ماه به صورت رسمی اقدامات لازم جهت انجام تعمیرات و تحویل بر اساس جدول زمانبندی انجام خواهد گرفت. انجام این مهم باعث برجسته شدن نقش شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس در ارائه توانمندیهای فنی نزد شرکتهای تحت پوشش سازمان اتوبوسرانی تهران و کل کشور و در نهایت گسترش و توسعه درآمدزائی از طریق ارائه خدمات فنی و ایجاد ارزش افزوده مضاعف خواهد گردید.

برچسب ها