برگزاری کارگروه آموزش بهداشت حرفه ایی صنایع اسلامشهر به میزبانی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

اسفند, 1397 جلسات داخلی, مناسبتهای داخلی

در اجرای تقویم آموزشی سال۹۷، پس از هماهنگی های به عمل آمده دوره آموزشی پیشگیری از بیماری ایدز و اعتیاد در محیط کار ویژه کارشناسان بهداشت حرفه ایی صنایع اسلامشهر در منطقه ۱۸ تهران به میزبانی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس برگزار شد.

رحمانی کارشناس مسئول تشکیلات کارگری و کارفرمایی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی در این خصوص عنوان کرد با عنایت به اهمیت بهداشت در محیط های کارگری این دوره یک روزه برای آموزش مسائل مرتبط با موضوع پیشگیری از برخی بیماری ها خاصه ایدز و اعتیاد برای کارشناسان مسئول بهداشت کارگاه ها و صنایع مستقر در اسلامشهر و منطقه ۱۸ تهران بزرگ برگزار می شود تا کارشناسان با ارتقاء سطح دانش و آموزش مهارت های حرفه ایی مورد نیاز بتوانند در موارد مبتلا به ویژه کنترل و جلوگیری از همه گیر شدن تبعات بعدی آن موفق عمل نمایند.

به گزارش روابط عمومی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، این کارگروه آموزشی در ادامه سلسله مباحث آموزش اداره کار و رفاه اجتماعی اسلامشهر و با دعوت از دکتر نارنجیها از سازمان بهزیستی با میزبانی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس برگزار شد.

برچسب ها