برنده شدن حفارس در مناقصه تصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل کالاهای اساسی کردستان

اسفند, 1402 بازدید از شعب و نمایندگیها

طی بازدید عبدالکریم نعناکار مدیرعامل شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس و علی اصغر حسینی معاون اجرائی و شعب از شعبه سنندج، دیدار صمیمانه‌ای با حسینی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کردستان و نمایندگان انجمن‌‌های صنفی شرکتها و موسسات حمل و نقل و نیز رانندگان صورت گرفت. این دیدار صمیمی در آستانه آغاز سال نو و شروع عملیات نشانه توجه ویژه شرکت متبوع به استان کردستان بوده و لازم است آن را به فال نیک بگیریم.

امید است با پشتیبانی مدیرعامل و معاونت اجرائی و شعب و مدیران شرکت، شعبه سنندج گام‌های خود را در اجرای قرارداد حمل کالاهای اساسی محکم‌تر از گذشته بردارد.