بازدید مهندس جعفری فرماندار تبریز و هیئت همراه از شعبه تبریز خلیج فارس جهت بررسی مسایل موجود در خصوص توزیع آرد

اردیبهشت, 1401 بازدید از شعب و نمایندگیها

در ابتدای جلسه فرماندار تبریز به حساسیتهای موجود در بحث توزیع آرد در شرایط کنونی اشاره کردند. در ادامه، مدیر شعبه تبریز شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس نسبت به تشریح نحوه حمل و توزیع آرد تبریز در برهه‌های حساس دهه های مختلف اشاره و آمادکی شرکت خلیج فارس را برای عملیاتی کردن برنامه های جدید دولت در تبریز اعلام کردند.

موضوع با اهمیت نشست فرماندار تبریز و بازدید از شعبه خلیج فارس در خصوص افزایش قیمت حمل آرد بود که فرایند توزیع و هزینه های عملیاتی توزیع آرد توسط خاتمی، مدیر شعبه تبریز تشریح و درخواست افزایش نرخ توزیع آرد طرح گردید و مقرر شد موضوع افزایش نرخ حمل آرد در کارگروه استان آذربایجان شرقی طرح و نتایج آن اعلام گردد.
در پایان مدیر شعبه تبریز با تاکید بر ضرورت افزایش نرخ توزیع آرد اذعان داشتند بدون افزایش نرخ معقول، اجرای طرح با چالش مواجه می گردد.

برچسب ها