انجام واکسیناسیون covid-19 پرسنل شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

شهریور, 1400 فراخوان / بخشنامه / نشریات, مناسبتهای داخلی

نظر به ضرورت انجام واکسیناسیون گروهی علیه بیماری covid-19 با توجه به حمل کالای های اساسی و استراتژیک توسط شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس بخصوص در زمینه گندم و آرد در سطح کشور و در جهت حفظ و صیانت از پرسنل این شرکت از تاریخ ۲۰ شهریورماه۱۴۰۰ با همکاری و مساعدت مدیریت شرکت اعزام کارکنان جهت واکسیناسیون آغاز شد.

برچسب ها