افزایش ۶۸۲درصدی سرمایه خلیج فارس در مجمع قطعی شد

خرداد, 1402 مناسبتهای داخلی

سرمایه شرکت مبلغ نوزده هزار و هفصد و چهل و نه میلیارد و سیصد و سی و نه میلیون ریال است که به تعداد ۱۹٫۷۴۹٫۳۳۹٫۰۰۰ سهم۱،۰۰۰ ریالی با نام عادی تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.

به گزارش مدیر بورس و مجامع شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، با توجه به گزارش مورخ ۲۴/۱۱/ ۱۴۰۱ حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، مجمع به استناد اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالاهای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی با افزایش سرمایه به مبلغ ۱۷٫۲۲۵٫۴۳۵٫۰۰۰،۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها با اکثریت بیش از دو سوم آراء حاضر در جلسه موافقت نمود و افزایش سرمایه از مبلغ ۲٫۵۲۳٫۹۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۹٫۷۴۹٫۳۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ریال (معادل ۶۸۲ درصد) مورد تصویب مجمع قرار گرفت.