آگهی مزایده نوبت دوم یدکها و سمی تریلرها

اردیبهشت, 1401 مزایده/مناقصه

آگهی مزایده عمومی شماره ۱۴۰۱/۰۲

این شرکت در نظر دارد تعداد ۸۰ دستگاه انواع تریلر دو محور (یدک بغلدار، کفی چادری و سمی تریلر) متعلق به خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند.

به نقل از طیب عونی مدیر املاک و مستغلات شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، متقاضیان می‌توانند جهت دریافت برگ شرایط به مدت ده روز از تاریخ نشر آگهی به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت واقع در اسلامشهر- جنب میدان نماز یا به سایت شرکتhttp://pgtco.ir مراجعه نمایند. تلفن: ۵۶۳۶۱۸۴۴-۰۲۱

دانلود برگ شرایط شرکت در مزایده ۲ سال۱۴۰۱

مزایده در حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

 

برچسب ها