آگهی مزایده ضایعات

مهر, 1400 مزایده/مناقصه

آگهی مزایده ضایعات در شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

مزایده عمومی شماره ۱۴۰۰/۰۱
این شرکت در نظر دارد مقدار معتنابهی از انواع ضایعات مربوط به لاستیک , لوازم یدکی , آهن الات , کاغذ, لوازم مستعمل و…. را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان میتوانند جهت دریافت برگه شرایط با مراجعه حضوری به آدرس اسلامشهر میدان نماز کمیسیون معاملات شرکت یا از سایت

https://pgtco.ir  اقدام و پس از بازید از موضوع مزایده قیمت پیشنهادی خود را ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی به شرکت ارائه نمایند/.

تماس :  ۵۶۳۶۱۸۴۴-۰۲۱  داخلی ۴۲۲

دانلود فایل پیوست اطلاعات