آگهی مزایده ساختمان سربندر و دفتر فاطمی تهران

آذر, 1402 مناسبتهای داخلی
آگهی مزایده عمومی شماره ۱۴۰۲/۰۵
این شرکت در نظر دارد دو باب ساختمان به مشخصات ذیل در تهران و شهرستان سربندر " بندرامام(ره)" را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

به نقل از طیب عونی مدیر املاک و مستغلات شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی لغایت ساعت ۱۴ مورخ ۱۸ آذر ۱۴۰۲ لغایت ۳ دی ۱۴۰۲ به استثنای پنجشنبه و ایام تعطیل جهت بازدید از ملک، دریافت اسناد، واریز سپرده نقدی و ارائه قیمت پیشنهادی اقدام فرمایند. 

دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت واقع در اسلامشهر- جنب میدان نماز – تلفن: ۵۶۳۶۱۸۴۴-۰۲۱

آگهی مزایده ساختمان سربندر و دفتر فاطمی تهران
آگهی مزایده ساختمان سربندر و دفتر فاطمی تهران