آگهی مزایده ۸۲ دستگاه انواع تریلر، بغلدار فلزی، کفی و سمی تریلر

اسفند, 1400 مزایده/مناقصه
آگهی مزایده عمومی شماره ۱۴۰۰/۰۲
این شرکت در نظر دارد تعداد ۸۲ دستگاه انواع تریلر، بغلدار فلزی، کفی و سمی تریلر متعلق به خود را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند 

به نقل از طیب عونی مدیر املاک و مستغلات شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، متقاضیان می‌توانند جهت دریافت برگ شرایط به مدت ده روز از تاریخ نشر آگهی به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت واقع در اسلامشهر- جنب میدان نماز یا به سایت شرکتhttp://pgtco.ir مراجعه نمایند. تلفن: ۵۶۳۶۱۸۴۴-۰۲۱

مزایده 82 دستگاه انواع تریلر, بغلدار فلزی,کفی و سمی‌تریلر

برچسب ها