آخرین روزهای اسفند و حفارس و کردستان

اسفند, 1402 بازدید از شعب و نمایندگیها

دیدار صمیمی نعناکار مدیرعامل حمل و نقل بین المللی خلیج فارس و علی اصغر حسینی عضو هیئت مدیره و معاون اجرائی و شعب با دکتر نوری معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری کردستان منجر به بحث و تبادل نظر در خصوص فعالیتهای شرکت خلیج فارس در استان کردستان و لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت و پتانسیل شرکت در حوزه حمل و نقل استانی و برون مرزی شد.

بخشی از این سفر با صالحی مدیرکل غله استان کردستان و صحبت در راستای شروع عملیات حمل کالاهای اساسی از مبادی استان کردستان به مقاصد مختلف برابر برنامه‌‌های حمل ابلاغی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و بحث و تبادل نظر در خصوص فرایندهای حمل برابر ظرفیت موجود گذشت.

این دیدارها به فضل الهی نوید‌بخش روزهای خوبی در آتیه خواهد بود.