هشتمین شماره نشریه الکترونیک شرکت خلیج فارس منتشر شد:

اردیبهشت, 1399 فراخوان / بخشنامه / نشریات

نشریه فروردین ماه شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس جهت بهره برداری همکاران محترم انتشار یافت.
این نشریه حاوی پیام تبریک سال نو مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و معاونین شرکت، مصاحبه با سرپرست حفاظت فیزیکی، پشتیبانی پرسنل آتش نشانی در کنترل ویروس کرونا، تشکیل اولین جلسه آزمایشی به شکل ارتباط دیجیتالی، استاندارد سازی و کد گذاری تمامی فرم های شرکت و دیگر اخبار متنوع شرکت در ۲۰ صفحه منتشر شد.

دانلود نشریه از طریق سیستم اتوماسیون اداری به منظور مشاهده همکاران شاغل در سازمان امکانپذیر میباشد