کمک‌های متفاوت به رنگ نوع دوستی پرسنل فهیم شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

فروردین, 1398 رویدادهای عمومی, مناسبتهای داخلی

وقوع رخدادهاى طبیعى در آغاز سال جدید و بروز سیل عظیم در برخى از استانهاى کشور و لزوم همراهى با آحاد ملت و نهادهاى دولتى و ارگانهاى نظامى و تشریک مساعى در این خصوص، ستاد کمک هاى مردمى پرسنل شرکت حمل و نقل بین المللى خلیج فارس با محوریت «شورای اسلامی کار» و با مشارکت مدیریت حفاظت و پیشگیرى و پایگاه بسیج شهید حیدرى و روابط عمومى تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی با توجه به ابتکاری بودن این طرح در شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس و فعالیتهای جهادی نظیر این طرح که در سالهای گذشته در هنگامه بروز مشکلات و بلایای طبیعی در شرکت ایجاد شده بود و پرسنل خدوم خلیج فارس همواره دلسوزانه به یاری شتافتند این بار نیز تصیم گرفته اند پشتیبان طرح کمک به سیل زدگان باشند و با عنایت به حجم وسیع نیازهای مردم استانهای آسیب دیده که کمک گسترده همه مردم را می طلبد؛ امدادرسانی را از طریق ارسال کمک های نقدی و غیر نقدی سرعت بخشند.

برچسب ها