نشست یلدایی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره با پرسنل شعبه البرز

آذر, 1400 بازدید از شعب و نمایندگیها, مناسبتهای داخلی

سه شنبه همزمان با شب یلدا مهندس نعناکار مدیرعامل و مهندس حسینی عضو هیئت مدیره و با حضور مهندس قرشی مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان البرز، ضمن برگزاری نشستی صمیمی با پرسنل شعبه البرز و تقدیر و تشکر از زحمات اسماعیل زین العابدین مدیر شعبه و پرسنل شعبه کرج به تشریح افق روشن شرکت و بررسی مسایل شعبه پرداختند.

در همین نشست سئوالات پرسنل شعبه نیز طرح و تبادل نظر شد. بر اساس اظهارات مدیر محترم شعبه نتایج حلسه برای پرسنل بسیار امید بخش بود.

برچسب ها