مزایده یک باب ساختمان واقع در بندرعباس

آذر, 1401 مزایده/مناقصه

آگهی مزایده عمومی شماره ۱۴۰۱/۰۳

این شرکت در نظر دارد یک باب ساختمان به مشخصات ذیل واقع در شهر بندرعباس را از طریق برگزاری مزایده به فروش برساند.

    • با کاربری مسکونی و سند رسمی تک برگی
    • ۵ طبقه به نشانی بندرعباس خ صمدو نبش والفجر
    • ۹۰۰ متر اعیان/ مترمربع
    • ۳۰۰ متر عرصه/ مترمربع
    • ۱۲*۲۵  متر ابعاد عرصه

به نقل از طیب عونی مدیر املاک و مستغلات شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی لغایت ساعت ۱۴ تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۱ (به استثنای روز پنجشنبه) جهت دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت واقع در اسلامشهر- جنب میدان نماز یا دانلود در همین صفحه مراجعه نمایند.

برچسب ها