شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس برنده مناقصه حمل پسماند گرگان اعلام شد

آذر, 1400 حمل بار, مزایده/مناقصه

مناقصه عملیات حمل پسماند شهری گرگان از محل ایستگاه انتقال زباله شهری گرگان در جاده آق قلا برگزار و شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس با رعایت تمام تشریفات قانونی در مناقصه شرکت و با نرخ کارشناسی بعنوان برنده مناقصه اعلام شد.
بر اساس اسناد مناقصه جمع تناژ سالیانه حمل مناقصه مذکور بیش از ۱۰۸ هزار تن برآورد شده و شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس روزانه بطور میانگین حدود ۳۰۰ تن حمل را توسط ۶ دستگاه سیمی تریلر و با بکارگیری ۴ دستگاه کشنده عملیاتی می نماید. لازم به ذکر است شرکت حمل و نقل خلیج فارس در طول ۱۱ سال گذشته به صورت مداوم عملیات حمل پسماند شهرداری گرگان را عهده دار است .

برچسب ها