روز ملی خلیج نیلگون همیشه فارس

اردیبهشت, 1398 اخبار صنعت, رویدادهای عمومی

روابط عمومی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس دهم اردیبهشت ماه روز غیرت ملی ایرانیان و یادآور اینکه “چو ایران نباشد، تن من مباد ” را به تمام ایرانیان تبریک و شادباش می گوید.

برچسب ها