روز ملي خليج نيلگون هميشه فارس

اردیبهشت, 1398 اخبار صنعت, رویدادهای عمومی

روابط عمومي شركت حمل و نقل بين المللي خليج فارس دهم اردیبهشت ماه روز غیرت ملی ایرانیان و یادآور اینکه “چو ایران نباشد، تن من مباد ” را به تمام ايرانيان تبريك و شادباش مي گويد.

برچسب ها