دقایقی با خدمات شهری گرگان

آبان, 1400 بازدید از شعب و نمایندگیها, مناسبتهای داخلی

جلسه روز چهارشنبه پنجم آبان ماه با حضور مدیرعامل محترم شرکت جناب آقای مهندس نعناکار و معاون اجرایی و شعب جناب آقای مهندس علی اصغر حسینی با دبیر کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر گرگان جناب آقای دکتر مقسم درخصوص حمل پسماند شهری شهرداری گرگان.