تقدیر از همکار بازنشسته

آبان, 1400 مناسبتهای داخلی
تقدیر از سرکار خانم پروانه مدیر دهقان

تقدیر مدیرعامل از همکار گرامی در بخش مالی شرکت:

شما با خدمات قابل تقدیر خود، حمل و نقل بین المللی خلیج فارس را ساخته اید و اکنون ثمره و نتیجه آن را همه ما با وجودمان درک می کنیم و می بینیم.
ضمن تبریک به مناسبت نائل شدن به افتخار بازنشستگی از خداوند منان تنی سالم و دلی خوش برای شما و خانواده محترمتان خواستاریم. همواره دور از روزمرگی ها با انگیزه و سرشار از انرژی زندگی کنید.

برچسب ها