بسترسازی برای تسهیل در روند واکسیناسیون مرحله سوم حفارس

دی, 1400 مناسبتهای داخلی

با عنایت به ضرورت واکسیناسیون در مرحله سوم بر اساس سیاست های کلان وزارت بهداشت، واحد بهداشت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس همچون دو مرحله قبلی و در راستای تسهیل روند واکسیناسیون پرسنل شرکت خلیج فارس در داخل مجموعه شرکت و در محل آشیانه آتش نشانی حفارس راه اندازی کرده و طبق برنامه ریزی ها تزریق واکسیناسیون در حال انجام میباشد.

برچسب ها